CONSULTATIE

Tijdens een grondige anamnese wordt getoetst naar de hulpvraag, het eigenlijke probleem waarvan u last heeft. Dit wordt aangevuld met vragen rond uw medisch verleden zoals operaties, medicatiegebruik en trauma's. Verder wordt er gevraagd naar uw spijsvertering, alsook uw urogenitale, cardiologische en respiratorische werking.  Nu kan reeds een hypothese gesteld worden rond de problematiek en zijn ontstaansmechanisme.  Dit wordt dan bevestigd met een inspectie, een actief en passief bewegingsonderzoek en een klinisch neurologisch onderzoek.  Op basis van al deze bevindingen wordt dan een behandelplan opgesteld en uitgevoerd.

MUSCULOSKELETAAL

Een groot deel van de pijn die ervaren wordt is afkomstig van gewrichten die niet meer functioneel bewegen. Het vrijmaken van deze gewrichten of 'manipuleren', brengt niet alleen directe pijnvermindering maar reguleert ook de functionaliteit in de rest van het lichaam. Deze aanpak is pijnloos, zeer precies en uiterst doeltreffend. Een hoge veiligheid wordt gegarandeerd door gebruik van de laatste ontwikkelingen binnen de osteopathische techniek.

CRANIAAL

Door irritatie, inklemming (restrictie) van één of meerdere hersenzenuwen kan de functionaliteit belemmerd worden. Zo kunnen er klachten ontstaan als slecht zicht of gehoor, evenwichtsstoornissen, misselijkheid, braken, spijsverteringsproblemen, slikproblemen, maagzuur, ... Vermoeidheid, overactiviteit, ... duiden dan weer eerder op een gestoorde hormonale balans die ook onlosmakelijk verbonden is met de hersenen.

RADIOLOGIE

De osteopaat is getraind in het herkennen en ontdekken van ziektebeelden op RX, MRI, CT, echo, ... Daarbij wordt niet enkel gekeken naar de graad van degeneratie maar ook naar de verhoudingen van de botstukken en hun functionaliteit ten opzichte van elkaar. Het beeldmateriaal wordt tevens gebruikt om uit te sluiten of er veilig kan gewerkt worden.  Zo kunnen bepaalde handelingen gecontra-indiceerd zijn.

VEILIGHEID

Veiligheid is de hoofdbezorgdheid van de osteopaat. In België betaalt de erkende (professionele) osteopaat één van de laagste verzekeringspremies binnen de gezondheidszorg. Veiligheid wordt bekomen door permanent onderwijs, een diepgaande anamnese, een uitgebreid klinisch en neurologisch onderzoek en een precisie binnen het handelen met continue inspraak van de patiënt.

VISCERAAL

Spastisch colon, opgeblazen buik, krampen, kolieken, reflux, maagontsteking, ... zijn slechts een aantal van de ziektebeelden die osteopathisch kunnen behandeld worden. De behandeling bestaat uit zachte technieken, toegepast op de organen, die ervoor zorgen dat de bezenuwing en de bloedtoevoer geoptimaliseerd wordt. Deze behandeling wordt meestal gecombineerd met de musculoskeletale behandeling.

NUTRITIE

Om de totale belasting op het lichaam in te kunnen schatten wordt het voedingspatroon geheel doorlopen en gecorrigeerd waar nodig. Zo zijn bijvoorbeeld nachtblindheid, brokkelige nagels, doffe haren energieverlies, blauwe plekken, ... een teken van vitaminetekort. Omgekeerd kan het nuttigen van teveel suikers of eiwitten het spijsverteringssysteem en de lever onnodig belasten, en klachten veroorzaken. 

PEDIATRIE

Darmkrampjes, braken, moeilijke ontlasting, slecht slapen, woede aanvallen, reflux tot 2 uur na de voeding, ... zijn een greep uit de klachten die uw kind of baby kan vertonen. Vaak wordt er medisch niet veel aan gedaan. Zachte behandeling van uw kind en het opheffen van de spanningen in de spieren en de zachte weefsels, doet de klachten vaak op zeer korte termijn afnemen tot verdwijnen, waardoor het kind terug rustiger en vrolijker kan zijn.

DOORVERWIJZING

Bij enige twijfel rond diagnose of complicaties wordt er doorverwezen en overlegd met de betrokken arts. Op die manier ontstaat er een transparante samenwerking waar de patiënt centraal staat. Doorverwijzing gebeurt meestal eerst naar de huisarts maar kan in bepaalde gevallen rechtstreeks gebeuren naar de specialist (neurochirurgie, cardiologie, orthopedie).