BETALINGSBELEID EN VOORWAARDEN

Het tarief van een osteopathisch consult is €60. Dit kan per consult cash, via Bancontact of via mobiele app afgerekend worden. Indien u niet tijdig op een consult aanwezig kan zijn of wanneer u belet wordt de afspraak na te leven, dient u steeds 6 uur vóór het geplande consult telefonisch contact op te nemen met de osteopaat. Indien er niet tijdig telefonisch geannuleerd werd en er niemand op het consult verschijnt, wordt dit consult in rekening gebracht.

MUTUALITEIT

In België nemen alle mutualiteiten deel aan de terugbetaling van een osteopathisch consult. De terugbetaling bedraagt €10 per consult. Het aantal consultaties dat terugbetaald wordt is afhankelijk van de respectievelijke mutualiteit. Informeer steeds welke terugbetalingsmodaliteiten uw ziekenfonds hanteert.

In Nederland wordt de terugbetaling geregeld via de ziekteverzekering. Afhankelijk van welke opties u binnen de ziekteverzekering genomen heeft, geniet u een uitgebreide of minder uitgebreide terugbetaling voor een osteopathisch consult. Informeer steeds welke terugbetalingsmodaliteiten er in uw ziekteverzekering opgenomen werden.  

ATTESTEN

Wat is een attest osteopathie?

​Dit is uw bewijs dat u ontvangt na de behandeling. Indien u dit bewijs binnenbrengt bij uw mutualiteit  (doktersvoorschrift niet noodzakelijk), betaalt deze €10 per consult terug (met beperking op het aantal consultaties).

Geldt een attest osteopathie als afwezigheidsattest?

Bij werkverlet kan uw osteopaat een schrijven aan de werkgever richten waarin hij uw aanwezigheid op de consultatie bewijst. Dit geldt echter niet als een doktersattest en is ook geen wettelijk afwezigheidsbewijs.